slide 1 slide 2 slide 3 $slide){ ?>

Rajcza od podwórka

To jest nasz biuletyn informacyjny, będziemy tu pisać co się wydarzy , co się wydarzyło, co robimy. Zapraszamy do czytania.

.................................................................................................................

ZAPROSZENIE.
Sołtys i Rada Sołecka Rajczy zapraszają Sołtysów i Członków Rad Sołeckich ,Przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji, Mieszkańców Żywieckich Wsi na Forum Beskidzkich Sołectw które odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy ul. Parkowa 2.

Honorowy patronat nad Forum objął Premier Jerzy Buzek. 

Program:

10:00- 10:25 Otwarcie Forum Beskidzkich Sołectw.

Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sarna z Rajczy.

10:25 – 10.55 Wystąpienia zaproszonych gości. Wystąpienie Premiera Jerzego Buzka , Gościa Honorowego Forum Beskidzkich Sołectw. Wystąpienie Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego, Innych Gości 
10:55 – 11.25 Sołtys czyli kto ? Senator Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
11.25 – 11.45 Pasterstwo szansą Beskidów Piotr Kohut , FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE , Józef Michałek Tatrzańsko - Beskidzka Spółdzielnia. Producentów "Gazdowie" 
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 
12.00 – 12.20 „Ja też mogę – aktywne kobiety na beskidzkiej wsi” na przykładzie Kół Gospodyń Wiejskich Danuta Kożusznik Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Bielsko Biała. 
12.20 – 12.40 Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem w Karpatach Monika Ochwat Marcinkiewicz, Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” 
12. 40 -13.00 Spółdzielczość - szansa rozwoju małych i średnich gospodarstw. Krystian Brząkalik – doradca ekologiczny, prezes AGRO BIO TESTU 
13:00 – 13:20 Polityka Środowiskowa Czystszej Produkcji priorytetem i gwarantem zrównoważonego rozwoju tradycyjnych gospodarstw rodzinnych. Anna Bednarek,. Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO 
13.20 – 13.40 „Nowe media czyli technologie informatyczne w zarządzaniu i komunikacji pomiędzy samorządami lokalnymi, organizacjami non-profit, a przedsiębiorstwami lokalnymi w rozumieniu rozwoju współpracy trans granicznej. ” Piotr Miodoński.
13.40 Podsumowanie Forum Beskidzkich Sołectw i tradycyjny poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy . Wstęp wolny.

 

 

 

 

 

http://www.piensk.com.pl/grafiki/2007/palenie%20smieci/smieci1.jpg http://www.naszwodzislaw.com/photos/1358339022smieci-.jpg http://static.e-sciany.pl/faq/2729f_sciany-zdjecia_1_jpg_smieci-ankagallery-com.jpg

..................................................................................

http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/files/media/806/zdjecia/so%C5%82tys.jpg

Ogłoszenie.


Sołtys Rajczy informuje że nakazy płatnicze podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości można odebrać codziennie od dnia 24 lutego 2014r od godz. 8.00 do godz. 17.00 w Sołtysówce. 

Pierwszą ratę podatku można wpłacić codziennie do 15 marca 
od godz. 8.00 do 17.00

Termin opłacenia pierwszej raty podatku upływa 15 marca.

Sołtys serdecznie dziękuje za odebranie nakazów.


Ogłoszenie .

Sołtys Rajczy informuje że nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości można odbierać w Rajczy Dolnej w Szkole Podstawowej 

w dniach:

26 lutego od godziny 17.30 do 18.30
27 lutego od godziny 17.30 do 18.30
28 lutego od godz. 17.30. do 18.30.
4 marca od godziny 17.30 do 18.30
5 marca od godz. 17.30 do18.30.
8 marca od godz. 8.00 do 12.00 .


Ponadto Sołtys informuje że nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości można odebrać codziennie od dnia 24 lutego od godz. 8.00 do godz. 17.00 w Sołtysówce. Pierwszą ratę podatku można wpłacić codziennie do 15 marca od godz. 8.00 do 17.00 .

Termin opłacenia pierwszej raty podatku upływa 15 marca.

Sołtys serdecznie dziękuje za odebranie nakazów.


Ogłoszenie .

Sołtys Rajczy informuje że nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości można odbierać w Nickulinie w Schronisku w dniach :

1 marca (sobota) od godz. 12.30. do 14.00.
8 marca (sobota) od godziny 12.30 do 13.30


Ponadto Sołtys informuje że nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości można odebrać codziennie od dnia 24 lutego od godz. 8.00 do godz. 17.00 w Sołtysówce. Pierwszą ratę podatku można wpłacić codziennie do 15 marca od godz. 8.00 do 17.00 .

Termin opłacenia pierwszej raty podatku upływa 15 marca.

Sołtys serdecznie dziękuje za odebranie nakazów.
 
 
......................................................................................................

ZAPROSZENIE.

  Zapraszam na posiedzenie Rady Sołeckiej które odbędzie się w Sołtysówce w Rajczy  18 lutego 2014 r. o godzinie 17.00.

Na spotkaniu  Wicestarosta Andrzej Kalata przedstawi  informacje o wykonanych inwestycjach na terenie gminy Rajcza w 2013 roku oraz planowanych w roku 2014 i na lata następne przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

 

                                                 Serdecznie zapraszam Sołtys Rajczy.

...................................................................................................

 

 Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile chcę złożyć najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.                                                                           Życzy Sołtys Rajczy.

 

................................................................................................................

.......................................................................................

Sołtys Rajczy informuje że ubezpieczenia obowiązkowe rolników można opłacić w Agencji Ubezpieczeniowej w Rajczy u Pani Zofii Figury ul. Ujsolska. Ubezpieczenia można opłacić codziennie od godziny 8.00 do godziny 16.00. termin opłacenia upływa 31 stycznia 2014 r.. Proszę o zapoznanie się z dodatkowymi propozycjami ubezpieczenia. Informacje o dodatkowych ubezpieczeniach (co można dodatkowo ubezpieczyć , stawki znajdziecie Państwo w materiałach które otrzymaliście, informacje te uzyskacie też Państwo w Agencji Ubezpieczeniowej na ul. Ujsolskiej u Pani Zofii Figury.) Informuje że w tym roku polisy zostały wysłane pocztą przez PZU 

...................................................................................... 

Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

 

 

21 listopada 2013 r. w Sali OSP Wilkowice odbył się III Zjazd Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Delegaci to przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych i Spółdzielni Kółek Rolniczych, działających na terenie byłego woj. bielskiego, tj. 6 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego. Na Walnych Zebraniach w tych organizacjach wybrano ok. 100 delegatów, z czego do Wilkowic Przybyło ok 80-ciu. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Rejonowego Związku p. Edward Korczyk z Kęt. Następnie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Sarna” z Rajczy, nad którym Rejonowy Związek objął patronat. Ponad czterdzieścioro dzieci w strojach góralskich śpiewało i tańczyło, promując wspaniały folklor Beskidu Żywieckiego. Po części artystycznej oficjalnie powitano gości, a wśród nich: p. Mieczysława Rączkę – Wójta Gminy Wilkowice, p. Grzegorza Szetyńskiego – Wicestarostę Bielskiego, p. Władysława Serafina – Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, p. Edwarda Janika – Przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego, p. Andrzeja Krawczyka – Prezesa WZRKiOR w Katowicach. Przewodniczącym Zebrania został wybrany p. Antoni Kawończyk z Witkowic, a sekretarzem  - p. Antonina Górna  z KGW Meszna. P. E.  Korczyk złożył sprawozdanie za okres kadencji 2009-2013, w którym najwięcej było działań dla KGW, w tym przeglądy zespołów regionalnych, konkursy kulinarne, konkursy wieńców dożynkowych, pielgrzymki KGW i KR do Rychwału, spartakiady KGW, szkolenia i kursy. Rejonowy Związek na realizację tych działań pozyskiwał środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, grantów konkursowych Województwa Śląskiego, gmin i powiatów. Wiele działań realizowanych też było we współorganizacji z Gminami, GOK-ami, innymi organizacjami. Dobrze układa się współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym Izby Rolnicze, ARiMR, ARR, KRUS, spółki wodne i inne. W dyskusji podkreślono potrzebę rejestracji do końca b.r.  wszystkich Kółek Rolniczych w Krajowym Rejestrze Sądowym – tych, które do tej pory jeszcze tego nie uczyniły, ponieważ w przeciwnym razie od 1 I 2014 r. formalnie przestaną istnieć. KGW z miejscowości, gdzie nie działają KR, namawiano do rejestracji swoich regulaminów w Rejonowym Związku, co zapewnia im formalne podstawy do działania zgodnie z prawem. Podziękowano działaczom za ich ciężką, społeczną pracę, dzięki którym na obszarach wiejskich realizuje się wiele wartościowych przedsięwzięć i zachęcano do uczestnictwa w dalszych wspólnych działaniach. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium wszystkim członkom Zarządu i poprzedniej Rady. Podczas wyborów wybrano nową 13-to osobową Radę działaczy społecznych z 5-cio osobowym Prezydium. Na czele Rady stanął nowy Przewodniczący p. Waldemar Pieczara z Makowa Podhalańskiego, Przewodniczącą Rady KGW pozostała p. Antonina Górna, Sekretarzem p. Stanisława Kasperczyk z Suchej Beskidzkiej, a członkami Prezydium p. Agnieszka Szczotka z Rajczy i p. Ryszard Wójcik z Bielska-Białej. Pozostali członkowie Rady to. P. Halina Skrzypczyk z KGW Stare Stawy, p. Maria Kocoń z KGW Węgierska Górka, p. Łukasz Adamus z KR Czaniec , p. Stanisław Chowaniec z KR Grojec, p. Zbigniew Kopeć z KR Rajcza, p. Jerzy Majer z KR Cieszyn-Mnisztwo, p. Tadeusz Strządała z KR Chybie, p. Andrzej Wrona z KR Kęty. Zarząd w osobach prezes - p. Danuta Kożusznik z Cieszyna, wiceprezes - p. Jadwiga Gębala z Wilkowic i społeczny członek zarządu - p. Gertruda Proksa z Dzięgielowa pozostał bez zmian. Do Komisji Rewizyjnej wybrano p. Danutę Mynarską z KGW Jaworze, Stanisławę Kawłatow z KGW Kobiernice i p. Stanisława Cieciaka z KR Frydrychowice. Uroczyście podziękowano dotychczasowemu Przewodniczącemu – p. Edwardowi Korczykowi, który w organizacji kółkowej spędził już blisko 55 lat oraz p. Zofii Dwornik – Sekretarzowi Rady, która od 50 lat przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich w Kobiernicach. 

 

................................................................................................................

 Serdecznie zapraszamy do Sołtysówki na spotkanie autorskie z Panią Moniką Michałek. Wstęp wolny. Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godzinie 17.00

 
Zapraszamy.

 

........................................................................................ 

 

 Jeśli masz swoje propozycje lub uwagi zgłoś już teraz do sołtysa Rajczy !!!!

Sprawdź kto będzie odśnieżał drogę przy której mieszkasz.

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Rajcza w sezonie 2013-2014

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Rajcza - harmonogram:

Uprzejmie informuje, ze w sołectwie Rajcza odśnieżanie dróg, ulic i chodników zostało podzielone na obszary które obsługują następujące firmy: 

Drogi od granicy z sołectwem Rycerka Dolna i od granicy z Gminą Ujsoły oraz wszystkie ulice do ul. Wspólnej odśnieża Zakład Usług Komunalnych.


Pozostałe drogi od ul. Wspólnej ( łącznie z ul.Wspólną) do granicy z gminą Milówka ,dworzec kolejowy, Rajczę Dolną, Nickuline do Schroniska i od nr.400 do leśniczówki odśnieża Pan Piotr Bogdał.

Drogę gminną do Pichutów od skrzyżowania z drogą powiatową oraz przysiółki Pichuci,Biały Potok odśnieża Pan Marcin Zając.

Drogi w przysiółku Dziaski i Graberki odśnieża Pan Krzysztof Mika.

Odcinek drogi w Lyskach i drogę graniczną pomiędzy Gminą Rajcza i Gminą Milówka odśnieża firma z Gminy Milówka.
 

Chodniki w centrum Rajczy odśnieżać będzie firma Pana Krzysztofa Miki, pozostałe chodniki łącznie z chodnikami w Rajczy Dolnej odśnieża  Pan Marcin Zając. 
 
 
Prosimy i przypominamy że przy prowadzeniu akcji odśnieżania nie parkujemy pojazdów w taki sposób że utrudniają one prowadzenie akcji.
Przypominam, że w sprawie odśnieżania dróg gminnych należy dzwonić do sołtysa Rajczy pod nr tel.: 503 019 629 . Każdy sygnał czy uwaga od Państwa będzie rozpatrzona a ponadto pozwoli na polepszenie utrzymania przejezdności dróg gminnych.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada pracownik Urzędu Gminy Rajcza tel. 33 8643 155

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, zrobimy wszystko aby drogi gminne w Rajczy były przejezdne, czekam na sugestie i uwagi. Uwagi można kierować też na meila kopecrajcza @vp.pl
Sołtys Rajczy
Zbigniew Kopeć

.................................................................................

Uwaga Mieszkańcy Rajczy! 

 


Zbliża się termin opłacenia IV raty podatku za rok 2013

Szanowni Mieszkańcy Rajczy.


Sołtys Rajczy informuje że czwartą ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości można opłacić w Rajczy (w sołtysówce) codziennie od 4 do 15 listopada w godzinach od 9.00 do 12.00.

Dziękuje za opłacenie I, II, III raty podatku.

Sołtys Rajczy.

............................................................................................

 Tym razem zaprosiliśmy do Rajczy nauczycieli na bezpłatne warsztaty . pt. „Jak uczyć o odpadach?”., Dyrekcje naszych szkół i z gmin ościennych ze zrozumieniem podeszli do tematu. Pani Marta Tarabuła- Fiertak przeprowadziła wielogodzinne szkolenie . Szkolenie odbyło się dzięki Stowarzyszeniu Ekopsychologia i sołtysowi Rajczy. Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na następne szkolenia. 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Akademia Odpadowa",
Zakres tematyczny warsztatów:
1. Informacje związane z problematyką odpadów komunalnych połączone z prezentacją zestawu edukacyjnego: publikacji książkowej Akademia odpadowa – poradnik dla edukatorów oraz wielkogabarytowych (B1) plansz edukacyjnych (8 szt.).
2. Wybrane aspekty komunikacji w procesie nauczania (warsztaty).
3. Metody aktywizujące pokazane na przykładzie tematów związanych z problematyką odpadów komunalnych (prezentacja + warsztaty).
4. Zasady projektowania scenariuszy zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących (ćwiczenia, dyskusja, wymiana doświadczeń).
5. Prezentacja gotowych scenariuszy zajęć na temat odpadów.
Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Akademia Odpadowa", finansowanego 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Każdy uczestnik otrzymał zestaw edukacyjny Akademia Odpadowa –poradnik dla edukatorów oraz materiały szkoleniowe. 

Sołtys Rajczy.

......................................................................................................

AMBASADOROWIE RAJCZY.

Rajcza to piękna miejscowość i wspaniali mieszkańcy. Ciągle coś się dzieje, od kilku lat obserwujemy dużo inwestycji i działań które doprowadziły do tego że Rajcza staje się coraz atrakcyjniejsza. Praca samorządowców kilku poprzednich i obecnej kadencji wydaje owoce. Opinie ludzi którzy nie byli w Rajczy od kilku lat są bardzo pozytywne i zachęcają do dalszej pracy. Wielkie zaangażowanie mieszkańców Rajczy, stowarzyszeń, samorządowców różnych szczebli, Gminnego Ośrodka Kultury, parafii, szkół i innych podmiotów to wskazanie że mieszkają tu mieszkają ludzie z pasją. Ogłoszony Konkurs daje możliwość wskazania i nagrodzenia osób, organizacji, firm i innych podmiotów szczególnie zaangażowanych w to co się dzieje w Rajczy. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Ambasadorów Rajczy. W grudniu ogłosimy wyniki i nastąpi wręczenie wyróżnień. 
Sołtys Rajczy.

Konkurs „Ambasadorowie Rajczy”

Celem konkursu jest nagradzanie i wskazanie ludzi szczególnie zasłużonych w działalności gospodarczej, społecznej, charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, wychowawczej lub innej formie aktywności na rzecz mieszkańców Rajcza i tworzenia wspólnego dobra. Konkurs ma także zachęcać do pracy dla lokalnych środowisk.
O wyniku rozstrzygnie Kapituła. 
Kandydatów zgłaszać mogą działające na terenie Rajczy stowarzyszenia i fundacje, placówki oświatowe, samorządowe instytucje kultury, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, kluby seniora oraz mieszkańcy Rajczy.
Wnioski składa się do sołtysa Rajczy. Wnioski można składać osobiście w każdy czwartek (w sołtysówce), pocztą lub drogą elektroniczną na adres kopecrajcza@vp.pl. Wnioski przyjmowane będą do końca listopada 2013 r. Na początku grudnia Kapituła ogłosi wyniki konkursu .
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

 

 

 ...................................................................

TOKSYCZNE BOISKA

vismaya-maitreya.pl

 

Badania przeprowadzone w r. 2007 przez Environment & Human Health, Inc. (EHHI) z North Haven w stanie Connecticut, wykazały w sąsiedztwie boisk ze sztuczną trawą skażenie wód podziemnych takimi samymi substancjami chemicznymi, jakie stwierdza się w wyniku oddziaływań składowisk opon. Wskazano na poważne zagrożenia zdrowia ludzi związane z użytkowaniem sztucznej trawy: ostre i przewlekłe oddziaływanie drażniące na płuca, oczy i skórę oraz podkreślono konieczność dalszych badań nad oddziaływaniem półlotnych chemikaliów na nerki, układ hormonalny, nerwowy, krążenia, odpornościowy, oceną wpływu na rozwój i potencjał rakotwórczy. W sztucznej trawie powstałej ze zmielonych opon wykryto arsen, aceton, kadm, chrom, kobalt, wanad i ołów. New England Journal of Medicine z 2005 r. przedstawia badania, które wykazały, że w kontakcie ze sztuczną trawą łatwo dochodzi do zakażenia gronkowcem złocistym opornym na metycylinę.

 

Boisko pokryte naturalną trawą bez trudu samo unieszkodliwi krew, pot i ślinę. Sztuczną trawę trzeba odkazić, zmyć detergentem i wytrzeć. Rozgrzewające się w upale do 70 st. C plastikowe powierzchnie nie tylko sprzyjają namnażaniu się zarazków, ale też emitują produkty rozpadu tworzyw sztucznych wchodzących w skład sztucznej trawy, jak: poliamid, ang. polyamide (nylon) ? PA, polipropylen, ang. polypropylene ? PP i poli(tereftalan etylenu), ang. poly(ethylene terephthalate) - PET. Wygląda na to, że rządowy program "Orlik" wylągł się w gnieździe "Orlenu" i przyczyni się do zasypania na wieki Polski gumą i plastikiem za pieniądze, które to nam, właśnie nam, są odbierane w postaci podatków. Wymiana sztucznej trawy co 8 ? 12 lat, to kolejne obok azbestu masowe obciążenie już od dawna przepełnionych wysypisk odpadów szkodliwych dla środowiska.

Miłośnikom Monsanto polecam uwadze fakt, że właśnie temu koncernowi ludzkość zawdzięcza pierwszą namiastkę trawy, zwaną Astroturf, która pokryła płytę stadionu w stanie Indiana już w 1967 r. Od tamtej pory wścibscy prześladowcy koncernu, który dał światu takie dobrodziejstwa, jak polichlorowane bifenyle, aspartam, napalm i organizmy genetycznie modyfikowane, pomawiają sztuczną trawę o wywoływanie niezliczonych chorób ostrych, przewlekłych i pojawiających się u potomstwa użytkowników. Zaślepienie wrogów nowoczesności doprowadziło nawet do zamknięcia dwóch stadionów w stanie New Jersey, gdzie odpowiednik naszego san-epidu stwierdził, że sztuczna trawa jest źródłem nieoczekiwanie wysokich poziomów ołowiu, dziesięciokrotnie przekraczających dopuszczalne skażenie gleby na terenach poprzemysłowych.

 

Dochodzenie w sprawie zagrożenia zdrowia ołowiem uwalniającym się ze sztucznej trawy rozpoczęła we wszystkich stanach USA Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich. Doprawdy, o co ten cały krzyk? A ciężar ołowiu to się nie liczy? Ociężałość umysłowa objawiająca się mniej lub bardziej dyskretnymi zaburzeniami komunikacji i nieprowokowaną agresywnością pozwala przekroczyć najwyższe progi w naszym domu bez klamek, zająć najbardziej wygodne fotele w parlamencie.

 

W spisku przeciwko sztucznej trawie uczestniczą nawet jej wieloletni użytkownicy. Opublikowany w 2007 r. raport National Football League Players Association stwierdza, że wyraźna większość amerykańskich sportowców negatywnie ocenia sztuczną trawę, gdyż jest ona powodem częstych urazów i skraca sportową karierę.

 

28 października 2007 r. na trzy tygodnie przed expose premiera Donalda Tuska, New York Times opublikował artykuł rozpoczynający się od narzekań pani Patrycji Taylor. Mama dwunastoletniego syna miała już dość sproszkowanej sztucznej trawy roznoszonej po domu z ubrania i włosów młodego piłkarza. Podkreślając, że jej zadaniem jest chronić syna, pani Taylor uznała, że skoro są dowody na uwalnianie się gazów ze sztucznej trawy, nie będzie narażać swojego dziecka, dopóki nie pojawią się dowody, że takie boiska są bezpieczne. Prof. Philip Landrigan, pediatra zajmujący się medycyną prewencyjną, poparł żądanie moratorium na budowę nowych boisk ze sztuczną trawą i zaproponował badania skóry, krwi i moczu dzieci przed i po zajęciach na boisku pokrytym sztuczną trawą.

 

Pomysł zasłania Polski sztuczną trawą to idée fix wybrańców narodu. Do jego ojcostwa przyznają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucają swoim konkurentom Plagiat i Spowolnienie w realizacji genialnego pomysłu.

Fałszywa trawa zagraża zdrowiu i środowisku. 
Do najbardziej niebezpiecznych domieszek 
sztucznej trawy należy ołów.

 

W czerwcu 2008r. władze sanitarne Stanów Zjednoczonych wydały zalecenia w sprawie badania sztucznej trawy i ograniczania potencjalnego narażenia na ołów.

Podniesiony alarm uwzględniał konieczność badania plastiku, w którym widać ubytki, odbarwienia, połamania i pył. W przypadku stwierdzenia, że pył sztucznej trawy zawiera więcej ołowiu niż 400 części na milion, czyli 400 mg/kg, nie wolno do boiska ze sztuczną trawą dopuszczać dzieci poniżej sześciu lat. Sztuczną murawę wykazującą cechy zużycia i pylenia należy wymienić przy najbliższej nadarzającej się sposobności. U dzieci należy prowadzić badania krwi na poziom ołowiu.

Oto ogólne zalecenia władz sanitarnych USA w sprawie korzystania z powierzchni pokrytych sztuczną trawą:

1. Zarządcy powierzchni pokrytych sztuczną trawą powinni podjąć czynności zmniejszające pylenie polegające na zmywaniu tych powierzchni wodą przed korzystaniem i po korzystaniu z boiska.

2. Aby zabezpieczyć ludzi, zwłaszcza małe dzieci, należy postawić tablice ogłoszeniowe informujące, że:

a. po zakończeniu gry na boisku jej uczestników należy nakłonić do intensywnego mycia rąk i całego ciała przez co najmniej 20 sekund, przy użyciu mydła i ciepłej wody

b. ubrania używane na boisku należy zdjąć i obrócić zewnętrzną stroną do środka jak tylko to możliwe po zakończeniu korzystania z boiska, aby uniknąć zawleczenia pyłu do innych miejsc. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia ubrań, w samochodzie należy usiąść na dużym ręczniku lub kocu. Tak używane ręczniki i koce należy prać oddzielnie a buty używane na boiskach ze sztuczną trawą należy trzymać na zewnątrz domu.

c. Nie wolno pozwolić na jedzenie na boiskach pokrytych sztuczną murawą

d. Należy unikać skażenia pojemników na napoje pyłem i włóknami pochodzącymi z boiska. Kiedy się z nich nie pije, należy je zamknąć i trzymać w torbie, chłodziarce, lub w innym zamkniętym pojemniku na poboczu boiska.

Objawy zatrucia ołowiem są bardzo liczne. Ołów może uszkodzić wiele różnych narządów. Narażenie na nawet niewielkie dawki ołowiu może po pewnym czasie doprowadzić do uszkodzenia rozwoju umysłowego dzieci.

Im wyższy poziom ołowiu we krwi, 
tym bardziej poważne problemy ze zdrowiem, takie jak:

- obniżony iloraz inteligencji IQ
- opóźnienie rozwoju
- zaburzenia słuchu
- zaburzenia zachowania i trudności skupienia uwagi
- trudności w szkole
- uszkodzenie nerek

Do objawów zatrucia ołowiem należy:


- drażliwość
- zachowanie agresywne
- brak apetytu i energii
- zaburzenia snu
- bóle głowy
- obniżenie czucia
- utrata postępów rozwojowych
- niedokrwistość
- zaparcia

Wyższe dawki ołowiu powodują bóle i kurcze brzucha, jeszcze wyższe - wymioty osłabienie mięśniowe, drgawki i śpiączkę.

 

Autor: dr Zbigniew Hałat - lekarz specjalista epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych.

 

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
www.halat.pl/stowarzyszenie.html

źródło

 

........................................................................................................

 

Zaproszenie.

  

   

Sołtys i Rada Sołecka Rajczy zapraszają na Zebranie Wiejskie które odbędzie się 25 września 2013r.  o godzinie 18.00 w Centrum Kultury w Rajczy.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego quorum drugi termin Zebrania wyznaczony został na godzinę 18.10 w dniu 25 września 2013 r. Zebranie w nowym terminie jest ważne bez względu na ilość mieszkańców biorących w nim udział.

 

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Informacja Sołtysa z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

3. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 .

4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

5.Zakończenie zebrania.

 

     Na podstawie art.2 ust  1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. NR 52 poz 420 z 2009 r) oraz Uchwały Rady Gminy Rajcza nr VIII/ 36/2011 z dnia 29 marca 2011 r                w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy   informuje, że wysokość środków przypadających sołectwu Rajcza w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok wynosi 27,280,00 zł.

 

. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa  w ramach środków określonych dla danego sołectwa  wraz z oszacowaniem ich kosztów  i uzasadnieniem. Na co przeznacza się środki z funduszu  Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (dalej: ustawa o funduszu sołeckim) przewiduje, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

• zadaniami własnymi gminy,                                                                   • służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz

 są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek sołectwa uchwalany jest na Zebraniu Wiejskim z inicjatywy:

• sołtysa,

• rady sołeckiej

• co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa

                                                                                                                       Z poważaniem

 

Sołtys Rajczy.

...................................................................................................

 

Rajcza na Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie.

 W sobotę została odprawiona  msza w bazylice o godz. 19 i Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej o godz. 21. Pierwszemu z tych nabożeństw przewodniczył  i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Drugie poprowadził częstochowski arcybiskup senior Stanisław Nowak.W niedzielę od godz. 8 trwały wspólne modlitwy na placu przed szczytem. Wzięły w nich udział zespoły śpiewacze. O godz. 11 rozpoczęła  się uroczysta msza z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Odprawili ją biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, a homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji łowickiej Józef Zawitkowski. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych, a wśród nich prezydent i minister rolnictwa wzięli udział w dożynkach. W trakcie Dożynek Jasnogórskich wszyscy dziękowali za urodzajne tegoroczne plony i modlili się za podobne w przyszłości. Nie zabrakło też rozważań o kondycji polskiej wsi. Starostami tegorocznych dożynek jasnogórskich byli Magdalena i Tomasz Obszańscy z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dożynki w częstochowskim sanktuarium są największym w kraju rolniczym świętem dziękczynienia. Ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Po raz pierwszy jasnogórskie dziękczynienie za plony zorganizowano w 1982 roku. Sołectwo Rajcza po raz kolejny miała możliwość wystawienia stoiska na targach . Promowaliśmy wyroby owcze Piotra Kohuta z Koniakowa , Urszula Kopeć prezentowała nasze kwiaty z bibuły i prowadziła warsztaty, ponadto na naszym stoisku były koronki Koniakowskie które prezentowała Teresa Legierska z Koniakowa.  Promowaliśmy też nasze produkty lokalne: pierogi przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rajczy oraz smalec i chleb który był smarowany naszym smalcem, chleb był z piekarni GS Rajcza. Wsłuchując się w opinie osób które próbowały naszych produktów  nie mamy się czego wstydzić, pierogi, smalec i chleb smakował wszystkim. Pierogów naszych popróbował sam Pan Minister Kalemba. Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy mieliśmy materiały promocyjne które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Ks. Proboszcz Franciszek Warzecha przekazał nam materiały związane z naszym Sanktuarium które też były rozdawane wszystkim którzy odwiedzali nasze stoisko. Gośćmi na naszym stoisku byli: . Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, oraz wielu innych zacnych gości, jak co roku był  u nas Pan Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich z Katowic Jerzy Motłoch. Odwiedził nas Prezydent Związku Pszczelarzy w Polsce Pan Tadeusz Sabat oraz Pan Prezes Kółek Rolniczych Władysław Serafin. Słowa podziękowania kierujemy do tych osób i instytucji które umożliwiły nam udział w Dożynkach. Szczególnie dziękujemy Śląskiemu  Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie . Po raz kolejny mogliśmy promować naszą gminę i nasze sołectwo . Wyjazd do Częstochowy nie był finansowany z budżetu gminy.

 

 

Uwaga Mieszkańcy Rajczy! Zbliża się termin wpłat III raty podatku za rok 2013                                                                                   

Sołtys Rajczy informuje że trzecią ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości można   zapłacić  codziennie od 2 do 13 września  w godzinach od 9.00  do 12.00.  w  biurze  sołtysa .

 

 

W czwartek 5 września biuro sołtysa nieczynne. Podatek można płacić w kasie Urzędu Gminy Rajcza.

 

 

 

Warsztaty dla Samorządowców pt.: "Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w gospodarce odpadami". Rajcza - 5.09.2013 r.

 

 

   Zapraszamy Państwa na warsztaty, które będą skierowane do samorządowców i organizacji pozarządowych pt Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w gospodarce odpadami". Warsztaty odbędą się 5 września 2013 r. w Rajczy (woj. śląskie) o godzinie 9.00, w Restauracji Parkowa, ul. Górska 2, 34-370 Rajcza.

Celem szkolenia na temat projektowania i prowadzenia kampanii konsultacyjno-edukacyjnych będzie nabycie praktycznych umiejętności z tego zakresu. Uczestnik szkolenia zidentyfikuje potrzeby edukacyjne mieszkańców w kontekście lokalnej gospodarki odpadami, zaplanuje kampanię z uwzględnieniem grup docelowych, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia w grupie zidentyfikuje (zmapuje) konflikt, a także nabędzie umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów wokół inwestycji komunalnych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, metodami interaktywnymi. 

Zapisy do dnia 3 września 2013 r. w zakładce szkolenia dla samorządów. Zgłoszenia naszkolenie odbywają się za pomocą strony internetowej: http://www.akademiaodpadowa.pl/399,a,szkolenia-dla-samorzadow.htm

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma poradnik „Kampanie konsultacyjno– informacyjne w praktyce”. Jest to publikacja, która w sposób efektywny pozwoli Państwu sprostać wymaganiom nowej Ustawy o Odpadach.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Dodatkowych informacji udziela sołtys Rajczy.

 

Sołtys Rajczy

 

Zbigniew Kopeć

 

...................................................................................................

 Redyk Karpacki na finiszu.

W piątek późnym popołudniem Redyk wyruszył z Ujsół do Rajczy. Stefan Jeleśnianski i jego grupa koniarzy bezpiecznie poprowadziła owce wzdłuż rzeki Ujsoły pod LKS Rajcza a dalej ulicą Górską przez rondo na zbocze góry Compel. W godzinach wieczornych powitaliśmy Redyk w Rajczy. Spotkanie  z uczestnikami Redyku z Piotrem Kohutem i jego przyjaciółmi pasterzami przeciągło się do późnych godzin wieczornych. Mogliśmy posłuchać Piotra który opowiadał o tym jak Redyk przemierzał Łukiem Karpat Rumunie, Ukrainę i Polskę aż do Rajczy. Sobotni poranek choć rześki przywitał nas słońcem. Pasterze przygotowywali owce do popasu a organizatorzy przygotowywali sobotnią imprezę. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 10.00 . Sołtys Rajczy z Wójtem Gminy Rajcza otwarli  Święto Pasterskie u Źródeł Soły. Głos zaprał Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski. Godzina 10.30 to uroczysta Msza Polowa na zboczach góry Compel. Msze prowadził Ks. Kanonik Franciszek Warzecha w koncelebrze z Księdzem Piętką i Księdzem Proboszcze Janem  Króżlemz Soblówki. Po Mszy został odsłonięty symboliczny dzwonek który ma przypominać o tym że Redyk  był w Rajczy. Po odsłonięciu dzwonka Sołtys Rajczy wręczył Staroście Tatrzańskiemu i Piotrowi Kohutowi  statuetki Ambasadora Karpat.  Słowa podziękowania i list gratulacyjny przekazał Piotrowi Kohutowi Adam Banaś Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan. W imieniu Beskidzkiej Grupy Rozwoju Regionalnego – Beskidy Łączą  list gratulacyjny wręczył Bogusław Juzwa. Listy gratulacyjne wręczyła też Pani Poseł Małgorzata Pępek i Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Białej. Słowa podziękowania dla organizatorów Święta Pasterskiego skierował Radny Rady Gminy Rajcza Jan Janota. Uroczystość na Complu uświetnili swą obecnością Pani Poseł Małgorzata Pępek, Wicewojewoda Piotr Spyra, Wiceprezes Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Liwochowski, František Kufa - starosta gminy   Koszarzyska Republika Czeska , Andrzej Gąsienica Makowski Starosta Tatrzański, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaRegionalny Konserwator Przyrody - Jolanta Prażuch,  Pani Danuta Kożusznik - Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Pani Antonina Górna – Przewodnicząca Rady Kobiet Rejonowego Związku Kółek i organizacji Rolniczych w Bielsku Białej, Przedstawiciele Stowarzyszenia Koliba Państwa SztrakowieŚląski ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku Białej- z Dyrektorem  Andrzejem Grzybem, Powiatowy ZespółDoradztwa Rolniczego w Żywcu  z Panią Wiktorią  Kasztelnik,  Przedstawiciel KoleiŚląskich,Przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Włodzimierz Lis Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt Żywiec, Płonka Edward - Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu, Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy Wieprz z małżonką,  Przedstawiciele Polsko- Ukraińskiej Młodzieżowej Organizacji "Młody Stanisławów" oraz Wojewódzkiego Centrum Turystyki Młodzieży Szkolnej z Iwano- Frankiwska na Ukrainie, Stanisław Noworyta – autora książki Beskidnicy, Prezes GS Rajcza – Józef Lach, Henryk Gazurek Zastępca Wójta Gminy Istebna, Prezes Koła Łowieckiego Głuszec z Rajczy Jan Ficoń. Nie zabrakło na naszym wspólnym Święcie Wójta gminy Rajcza Pana Kazimierza Fujaka, Wice wójta Jerzego Motyki obecna była Sekretarz Urzędu Gminy Rajcza Agnieszka Szczotka, Rade Gminy Rajcza reprezentował Przewodniczący Rady Dariusz Płoskonka z Radnymi :Honoratą Szatanik, Zbigniewem Kośniewskim, Zbigniewem Paciorkiem, Janem Ficoniem i Janem Janotą. Na nasze Święto przybyła też pani Sołtys Soli Aniela Bryś. Licznie reprezentowana była grupa Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich pod Przewodnictwem Prezesa Stanisława Lizaka i Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Adama Banasia. Imprezę uświetnili Zbójnicy. Potrawy regionalne przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Rajczy pod przewodnictwem Urszuli Kopeć Dopisały też liczne stoiska twórców ludowych z Polski i Słowacji, można było kupić produkty ekologiczne z gospodarstwa  ze SkoczowaByły stoiska zksiążkami i tak można było zakupić „Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie J. Gąsiorka i M. Pokusy wydanej przez SSK „Grojcowianie”,                                                                                        Słownik gwary górali żywieckich - Wydawnictwa ŻYWIA,                                                            Stanisław Noworyta  promował swoją książkę Beskidnicy.                                                           Czwarty tom z serii przewodników o Szlakach Papieskich  Szlaki Papieskie. Tom 4 - BeskidŻywiecki– Urszuli Własiuk. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe , Koła Łowieckiego Głuszec i ZP Oddziału Górali Żywieckich.

Święto pasterskie nie odbyło by się jeśli nie było by pomocy osób zaangażowanych w to wydarzenie. Serdecznie dziękuje za pomoc: Ks. Proboszczowi Franciszkowi Warzecha, Krzysztofowi Dąbrowskiemu , Stefanowi Jeleśniańskiemu i jego grupie, Markowi Hulboj który był przewodnikiem Redyku z Rajczy do Kamesznicy, Jerzemu Motyce  oraz druhom z jednostek OSP Rajcza, Rycerka Dolna i Sól, Policjantom z Komisariatu Policji z Rajczy i Policjantom z Komendy Powiatowej z Żywca z wydziału Ruchu Drogowego, Adamowi Banasiowi, Zbigniewowi Kośniewskiemu, szczególne słowa podziękowania kieruje do Gminnego Ośrodka  Kultury w Rajczy , pracowników  i dyr. Jana  Ślęzaka, dziękuje Kołu Gospodyń Wiejskim z Rajczy, Bogusławowi Juzwie i  Beskidzkiej Grupie Rozwoju Regionalnego, Michałowi i Piotrowi Bogdał z Rajczy,  Beacie i Jacentemu Rybarskim z Soblówki , dziękuje Władzom  Samorządowym pod kierownictwem  Wójta Gminy Rajcza Kazimierza Fujaka i pracownikom UG Rajcza. Słowa podziękowania kieruje do osób którzy pomagali w przygotowaniu placu gdzie odbyła się impreza , Panu Łukaszowi Nowakowi iMarcinowi Paciorek oraz  oddelegowanym pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuje Janowi Hulbojowi za obsługę nagłośnienia.

Serdecznie dziękuje wszystkim tym którzy wspomagali nasze działania organizacyjne. Dziękuje wszystkim którzy byli na naszym Święcie, dziękuje mieszkańcom naszej gminy.

Organizatorami Święta Pasterskiego byli:

 1. Sołtys i Rada Sołecka Rajczy
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy
 3. Parafia Rajcza
 4. Gmina  Rajcza
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Rajczy
 6. Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich
 7. Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne

             Partnerzy: 

1.     Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Sarna

2.     Koło Wędkarskie Żywiec Zabłocie

3.     Kółko Rolnicze w Rajczy

4.     Zespół Pieśni i Tańca  „Cichowianie” w Soblówce z kapelą „Krucy Tyrk”

5.     Stowarzyszenie „Gazdowie Doliny Cichej” w Soblówce

6.     Beskidzka Grupa Rozwoju Regionalnego

7.     Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy

8.     Ochotnicza Straż Pożarna  z Rajczy 

9.     Ochotnicza Straż Pożarna z Rycerki Dolnej 

 

10.  Ochotnicza Straż Pożarna z Soli  

 

Jeszcze raz dziękuje wszystkim którzy byli w Rajczy na Święcie Pasterskim.

Sołtys Rajczy.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO RAJCZY - ŚWIĘTO PASTERSKIE U ŹRÓDEŁ SOŁY

17 sierpnia 2013r od godziny 9:00 zapraszamy do Rajczy - Na Complu odbędzie się Święto Pasterskie u Źródeł Soły.

Program:

9.00 do 17.00 – Jarmark Karpacki - spotkanie przy stoiskach twórców ludowych z Karpat.                                                        

10.00- Uroczyste  przywitanie Uczestników Redyku, wystąpienia zaproszonych Gości i zapalenie WATRY.

10.30 – Polowa Msza  na Complu w intencji uczestników i organizatorów Redyku Karpackiego.    

11.30. – Konferencja „Redyk Karpacki  mostem współpracy pomiędzy  samorządami”. (Spotkanie Samorządowego Komitetu  Honorowego Redyku Karpackiego Województwa Śląskiego)

Po konferencji nastąpi  odsłonięcie symbolicznego dzwonka pasterskiego z okazji wejścia Redyku do Rajczy.                                                                                 

12.30 -  Występy kapel z Łuku Karpat

16.00- Redyk wyrusza z Rajczy w dalszą drogę.

 

Serdecznie zapraszam

Zbigniew Kopeć  - Sołtys Rajczy

 

 

..................................................................................................

                                                                                                                              Zaproszenie na posiedzenie Rady Sołeckiej.

 

 Zapraszam na posiedzenie Rady Sołeckiej które odbędzie się w Sołtysówce 3 września 2013 r. o godzinie 17.00.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie propozycji przygotowanych przez członków Rady Sołeckiej  do planu pracy w ramach środków Rady Sołeckiej

      a. analiza i rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez mieszkańcówRajczy

 3 .Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu prac na rok 2014 w ramach środków które będą do dyspozycji Rady Sołeckich  zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2014.

4. Przedstawienie przez członków Rady Sołeckiej przygotowanych propozycji (wniosków) w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2014.   (27,280,00 zł.  )                                                             5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2014 (wniosek na Zebranie Wiejskie)

6. Ustalenie terminu Zebrania Wiejskiego w miesiącu wrześniu.

7.Omówienie wykonanych prac na terenie Rajczy.

8. Analiza i podsumowanie akcji zimowe  utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2012-2013 .Omówienie przygotowań do akcji- zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa Rajcza w sezonie 2013-2014.

9. Przedstawienie propozycji wyjazdu na spotkanie z samorządem lokalnym Gminy Ochotnica Dolna.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie posiedzenia.                                                                          Serdecznie zapraszam. Sołtys Rajczy.

 .................................................................................................

Szanowni Państwo.
Wakacje trwają , cieszymy się że tylu Gości odwiedziło i odwiedza naszą Rajczę. To że wybraliście naszą miejscowość jest dla nas wyróżnieniem. W okresie wakacji możecie Państwo korzystać z wypoczynku na łonie pięknej przyrody, możecie korzystać z atrakcji jakie przygotowują gestorzy u których wypoczywacie. Gminny Ośrodek Kultury z samorządem i mieszkańcami przygotowują też wiele ciekawych imprez na które zapraszamy. Po za nami są już takie imprezy jak: Regionalne Spotkania z Tradycją Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich, II Mistrzostwa Górali i Góralek Żywieckich w Koszeniu Łąki Kosą, X Piknik Królewski, XII Piknik Pszczelarski. Przed nami impreza plenerowa Amatorski Konkurs Powożenia i Tor Odwagi Kuców i Koni Małych - 21 Lipiec . 10-11 sierpnia Wawrzyńcowe Jarmarki , 25 sierpnia Dożynki Gminne. W sierpniu czeka nas jeszcze jedno wydarzenie jakim jest wejście Redyku Karpackiego do Rajczy. Nastąpi to 17 sierpnia 2013 roku, Baca Piotr Kohut z Bacami z Rumunii i Ukrainy wprowadzą do Rajczy na Compel 300 owiec które wędrują Karpatami tak jak przed wiekami wędrowali Wołosi. W życiu mieszkańców Karpat to wielkie wydarzenie, grupa ludzi pragnie przybliżyć i przypomnieć jak kiedyś Wołosi wędrowali ze swoimi stadami łukiem Karpat i w swej wędrówce przechodzili przez nasze tereny pozostawiając pewien styl życia który na długo zapisał się w naszej kulturze. Redyk Karpacki to też wielkie możliwość ci dla samorządów. Przez Redyk promujemy nasze małe ojczyzny, poczynając od Rumunii poprzez Ukrainę a teraz Polskę mamy okazje mówić , reklamować nasze gminy czy sołectwa. Redyk Karpacki to wydarzenie które może się tak szybko nie powtórzyć ale to że on zaistniał że przechodzi przez nasze tereny daje nam możliwości robienia imprez promujących nasze środowiska w latach następnych . Spuścizną Redyku powinny być imprezy, spotkania, posiady które będą przypominały o tym wielkim wydarzeniu, które będą czerpały pomysły z zdarzeń na trasie Redyku, które przełożą się na jeszcze większe zareklamowanie Karpat, naszej kultury, historii, przyrody i przez to naszych małych ojczyzn. Dlatego mieszkańcy Rajczy serdecznie zapraszają , do nas warto przyjechać, gwarantujemy Państwu wspaniały wypoczynek, naszą niepowtarzalną kuchnie regionalną, zapraszamy do poznawania naszych zwyczajów, naszej kultury a poznacie to Państwo między innymi przychodząc na nasze imprezy.

W imieniu mieszkańców Rajczy Zaprasza sołtys Sołectwa Rajcza.

...............................

 

 

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić

na

Święto Pasterskie U Źródeł Soły

                                           17 sierpnia 2013r.  godzina 9.00

Święto odbędzie się Na Complu w Rajczy.

 

Program:

9.00 do 17.00 – Jarmark Karpacki - spotkanie przy stoiskach twórców ludowych z Karpat                                                        i KGW.  Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych. (z Polski, Słowacji i Czech)

10.00- Uroczyste  przywitanie Uczestników Redyku, wystąpienia zaproszonych Gości i zapalenie WATRY.

10.30 – Polowa Msza Święta na Complu w intencji uczestników i organizatorów Redyku Karpackiego.    

11.30. – Konferencja Redyk Karpacki  mostem współpracy pomiędzy  samorządami.                                                    (Spotkanie Samorządowego Komitetu  Honorowego Redyku Karpackiego Województwa Śląskiego)

Po konferencji nastąpi  odsłonięcie symbolicznego dzwonka pasterskiego z okazji wejścia Redyku do Rajczy.                                                                                                                                                                          

12.30 -  Występy kapel z Łuku Karpat

16.00- Redyk wyrusza z Rajczy w dalszą drogę.

 

 

Zapraszają organizatorzy Święta Pasterskiego  u  Źródeł Soły.

.................................................................................................

 

CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - wakacyjna akcja rajcza.info

Administratorzy strony www.rajcza.info rozpoczęli wakacyjną akcje - CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE. akcja polega na promowaniu na stronie rajcza.info ciekawych wydarzeń, promowania miejsc które warto odwiedzić, promowanie lokalnych przedsiębiorców którzy produkują coś co warto zakupić , będziemy polecać sklepy i inne instytucje.Warunkiem musi być to coś co je wyróżnia wśród innych.Promocja jest bezpłatna, każdy może zgłosić swoją propozycje. Już dziś zapraszamy na XII Piknik Pszczelarski i wydarzenie które odbędzie się w ramach Pikniku - Pokaz mody ślubnej przygotowany przez Firmę Capanda. Pokaz rozpoczynamy o 19.30 na scenie amfiteatru w Rajczy. Ponadto w ramach naszej akcji polecamy i zapraszamy do sklepu KOSTKA ul. Ujsolska, miła i szybka obsługa. Piekarnia prowadzona przez GS Rajcza to miejsce gdzie zakupicie codziennie świeże bułeczki, chleb i wiele innych produktów, polecamy piekarnie GS Rajcza. Czekamy na następne zgłoszenia.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.rajcza.info

Zbyszek Kopeć

....................................................................................................

BESKIDY ŁĄCZĄ

Beskidzka Grupa Rozwoju Regionalnego

Na terenie naszego powiatu powstała nowa ciekawa inicjatywaWkrótce więcej szczegółów.

...............................................................................................................

OGŁOSZENIE.

 

Urząd Gminy Rajcza informuje że opłata za wywóz śmieci powinna być wpłacona na indywidualny nr  konta po które proszę się zgłosić do Urzędu Gminy pokój nr 16 lub drogą mailową po wysłaniu prośby na adres: ugrajcza@rajcza.com.pl

.....................................................................

Szkody łowieckie – ciąg dalszy dyskusji.

Korzystając z zaproszenia Pana Starosty Andrzeja Zielińskiego, Przewodniczącego RP ŚIR Powiatu Żywieckiego Piotra Kufla oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Żywieckiej wzięliśmy udział  w konferencji Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych. Konferencja odbyła się  8 lipca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Żywcu. Obecna na konferencji Pani Poseł Małgorzata Pępek odniosła się do problemu jakimi  są szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Pani Poseł  zobowiązała się że problem ten zostanie przedstawiony na Komisji Rolnictwa.  Wystąpienie Pana Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej  przybliżyło obecnym na konferencji  problemy związane ze szkodami łowieckimi w świetle obowiązującego prawa, ponadto Pan Prezes przedstawił stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dążące do nowelizacji ustawy: Prawo łowieckie. Stanowisko i problemy kół łowieckich w powyższym  temacie przedstawił Łowczy Okręgowy Polskiego związku Łowieckiego Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Bielsku – Białej Pan Michał Jordan.  Po tych wystąpieniach Pan Prezes Piotr Kufel otwarł dyskusje. Padło wiele pytań do obecnych gości. Padały konkretne wnioski, jednym z nich był wniosek sołtysa Rajczy aby zwiększyć odstrzał dzików i jeleni bo to te gatunki wyrządzają największe szkody. Sołtysi obecni na konferencji przedstawiali swoje problemy związane ze zwierzyną łowną na sołectwach. Konferencja ta na pewno przybliżyła nam obowiązujące prawo łowieckie ale nie wskazała co dalej z rolnictwem na terenach górskich w zderzeniu ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną. Wnioski jakie można było wyciągnąć to: rolnik jest bez szans a najlepiej aby  przestał gospodarować, to rolnik wszędzie musi udowadniać ze wystąpiła u niego szkoda czy inne zdarzenia, można przyjąć że to rolnicy są winni bo zmniejszyli  areał uprawianych pól przez co zwierzyna skupia się na tych kilku działkach i tam wyrządza szkody. Bulwersująca jest informacja że organizacje ekologiczne i tp. opiniują miedzy innymi ilość odstrzelanej zwierzyny łownej na danych terenach przez Koła Łowieckie, patrząc z perspektywy zwierzyny i jej ilości a nie patrzą na to że ostatni rolnicy rezygnują z pracy na roli miedzy innymi przez szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną ( wiele czynników nakłada się na taki stan rzeczy a szkody są jednym z nich). Koła Łowieckie w większości przypadków mają dobre relacje z rolnikami i próbują rekompensować straty wyrządzane przez zwierzynę lub podejmują inne działania aby zminimalizować straty. Rolnicy to doceniają ale też chcą aby ich praca była doceniana i szanowana. Gmina Rajcza  podejmuje działania idące w kierunku szukania rozwiązań  aby rolnicy mogli  spokojnie pracować na swych polach i nie bać się o swoje plony. Takim przykładem było  spotkanie 7 maja w Centrum Kultury w Rajczy zorganizowane przez sołtysa Rajczy  dotyczące szkód łowieckich. Wójt Gminy Rajcza który był gospodarzem ostatniego Konwentu Wójtów Żywiecczyzny też umieścił w programie Konwentu punkt dotyczący szkód łowieckich. Samorząd naszej gminy  podejmuje i będzie podejmował działania które nagłośnią problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowna.  Pragnę tu zaznaczyć że mieszkańcy Rajczy  zawsze szanowali i szanują przyrodę, zwierzęta i otaczające nas środowisko, od pokoleń żyli w symbiozie z otaczającym nas środowiskiem, nie jest tak jak przedstawiają nas pewne grupy ludzi (pseudo obrońcy przyrody) że niszczymy nasze środowisko w którym żyjemy i mieszkamy , my szanujemy to co nas otacza bo z tego żyjemy. Jednocześnie mieszkańcy żądają poszanowania ich ciężkiej pracy i ich własności . Chcemy wspólnie szukać rozwiązań ale też chcemy aby nasz głos nie był głosem wołającego na pustyni. Zapraszamy do dyskusji organizacje ekologiczne i inne mieniące się obrońcami przyrody, leśników, koła łowieckie , samorządowców wszystkich szczebli , wspólnie na pewno znajdziemy rozwiązanie, ale musimy chcieć rozmawiać. Samorząd gminy Rajcza i mieszkańcy są gotowi do takiej dyskusji.

Zapraszamy.

 

Sołtys Rajczy .                                                                                                                                                          Zbigniew Kopeć.

..............................................................................................

II MISTRZOSTWA GÓRALI ŻYWIECKICH

W KOSZENIU ŁĄKI KOSĄ.

6 lipiec 2013 r. godzina 10.00

Na Complu w Rajczy.

O Puchar Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek

O Złotą Kosę Wójta Gminy Rajcza.

Patronat nad Imprezą obieli:

Poseł na Sejm RP. Małgorzata Pępek.

Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej.

Oprawa muzyczna w wykonaniu Kapeli Beskidzka Śleboda.

Prócz Mistrzostw w Koszeniu Łąki gospodarze przygotowali wiele ciekawych konkurencji

dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Ponadto zapraszamy na regionalne przysmaki przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń

Wiejskich z Rajczy oraz na stoiska twórców ludowych.

Każdy zawodnik musi używać własnej tradycyjnej kosy .

Na zwycięzców poszczególnych konkurencji czekają nagrody niespodzianki.

Organizatorzy gwarantują wspaniałą zabawę.

Organizatorzy:

Sołtys i Rada Sołecka Rajczy, Parafia Rajcza, Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy,

Koło Gospodyń Wiejskich z Rajczy, Fundacja "PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE" ,

Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich.

Celem Mistrzostw jest ocalenie tradycji koszenia łąk oraz spopularyzowanie idei czynnej ochronyprzyrody terenów Karpat. Sztuka ręcznego koszenia jest bardzo korzystna dla łąk – sprzyjawystępowaniu rzadkich gatunków ptaków i roślin

ZAPRASZAMY.

 

Dodatkowych informacji udziela Sołtys Rajczy.

..........................................................................................................

 Spotkanie organizacyjne.

   

W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie organizacyjne. Zapraszam  19 czerwca 2013 roku (środa)  o godzinie 17.00 w Sołtysówce w Rajczy.

Program spotkania:

1.      II Mistrzostw Górali Żywieckich w Koszeniu Łąki Kosą - omówienie i przydzielenie zadań przy organizacji  imprezy.                                                                                                           

2.      Święto Pasterskie u Źródeł Soły –  przedstawienie stanu przygotowań do imprezy, omówienie dalszych działań .

 Sołtys Rajczy.                                                                                                               

..............................................................................................................                                                                                                                                                   Rajcza.06.06.2013r.

 

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rajcza.

 

 

Dotyczy : zapotrzebowania na płyty chodnikowe.

 

Zgodnie z ustaleniami przedstawiam zapotrzebowanie na płyty chodnikowe (z rozbieranego chodnika).

1.    . Rów koło zabudowań  nr.246 B. Właściciele posesji zobowiązali się na założenie płyt we własnym zakresie. Ilość płyt potrzebnych na ten odcinek  400 szt.

2.     Droga gminna Na  Graberki  od nr. domu 438 do nr 443. Mieszkańcy zobowiązują się że we własnym zakresie ułożą płyty na tym odcinku. Ilość płyt potrzebnych na ten odcinek  1200  szt. płyt.

3.     Rów  Pod Grapami od posesji  nr. 237  do mostu na drodze do Pichutów  ponadto odcinek powyżej mostu. Ilość płyt potrzebnych na ten odcinek 1000 szt .  Prace te wykonaliby pracownicy zatrudnieni przy Urzędzie Gminy.

4.     Plac zabaw u Tomusi  100 szt. płyt.  Mieszkańcy zobowiązali się na ułożenie we własnym zakresie.

 

6.     Droga Za Meblami ,zabezpieczenie skarpy na odcinku 30 m . Ilość potrzebnych płyt  na ten odcinek  60 szt. . Prace te wykonaliby pracownicy zatrudnieni przy Urzędzie Gminy.

 

 

 

Sołectwo Rajcza zwraca się z prośbą o przyznanie  łącznie 2760  szt. płyt.

Jedna z pozycji zgłoszonych jest już nieaktualna.

.....................................................................................................

 Organizacja sołectwa

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej powinno nastąpić w statucie sołectwa.

Przewodniczący rady gminy każdorazowo zobowiązany jest do zawiadamiania sołtysa o sesji rady gminy.

Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, w szczególności chodzi o uchwalenie do końca września każdego roku wniosków, które mają być rozpatrzone przez radę gminy i ewentualnie uwzględnione w budżecie gminy na następny rok. Zebranie podejmuje również uchwały w sprawie dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje opinię w takich sprawach, jak: plany miejscowego zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy też zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Uczestnicy zebrania mają prawo do zabierania głosu w dyskusji, przedstawiania wniosków i projektów uchwał, głosowania, składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć także przedstawiciele rady gminy. Zebranie najczęściej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek rady sołeckiej bądź mieszkańców. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, z wyjątkiem wyborów oraz odwołania sołtysa, jak i członków rady sołeckiej. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys. W razie jego nieobecności zebraniem kieruje najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub inny wybrany przez zebranie członek rady. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów. W większości przypadków obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami przekazywane są do urzędu gminy. Lokalne przepisy precyzują także częstotliwość zebrań. Z reguły odbywają się one w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty na obszarze danego sołectwa. Na zebraniu sołtys przedkłada również informację o swojej działalności.

Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała także z radą sołecką, która składa się z kilkunastu mieszkańców sołectwa. O ostatecznym kształcie rady decyduje najczęściej statut. Obradom rady przewodniczy sołtys. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rola sołtysa

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

 • zwoływanie zebrań wiejskich,
 • zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
 • działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
 • wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
 • reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
 • uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
 • pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Rola rady sołeckiej

Zadania Rady Sołeckiej to:

 • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
 • zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
 • występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
 • organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

 

 

 

Informacja sołtysa Rajczy.

 

Zbigniew Kopeć – sołtys Rajczy.

Skład Rady Sołeckiej:

Fujak Kazimierz - członek Rady Sołeckiej

Hula Ewa - członek Rady Sołeckiej

Lach Józef - członek Rady Sołeckiej

Paciorek Zbigniew - członek Rady Sołeckiej

Pieczarka Stanisław - członek Rady Sołeckiej

Sporek Irena - członek Rady Sołeckiej

Szewczyk Tadeusz - członek Rady Sołeckiej

Wolny Bogdan - członek Rady Sołeckiej

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jerzy Motyka

Rybarska Anna

Zając Marek

 

W ramach Funduszu Sołeckiego którego kwota w 2011 roku wynosiła 24.541 zł zakupiono 240 płyt na drogę Na Graberki. W 2012 roku Fundusz Sołecki wynosił 24,529,33 zł.                                   W ramach tych środków zlecono firmie Pana Jerzego Szczotki zamontowanie płyt. Koszt montażu wyniósł 24,500 zł.

Sami mieszkańcy też angażują się w działania idące w kierunku budowy drogi . Pan Mynarski wykonał  utwardzenie drogi od odcinka nad zabudowaniami Pan Surego  do zabudowań Pani Grygny Urszuli. Ponadto został wykonany odcinek drogi przez Pana Mynarskiego po wspólnocie. Płyty zakupił i zamontował na w/w drodze na własny koszt Pan Mynarski. 

Na podstawie art.2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. NR 52 poz 420 z 2009 r) oraz Uchwały Rady Gminy Rajcza nr XXVIII/ 123/2012 z dnia 29 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy informuje  że wysokość środków przypadających sołectwu Rajcza  w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok wynosi 26,662,00 zł.

 

 Informacja dotycząca zimowego utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Rajczy.

Chodniki odśnieżały firmy:
Centrum Rajczy – Pan Krzysztof Mika
Pozostałe chodniki na terenie Rajczy – Marcin Zając

Drogi od granicy z sołectwem Rycerka Dolna i od granicy z Gminą Ujsoły oraz wszystkie ulice do ul. Wspólnej odśnieżał  Zakład Usług Komunalnych.

Drogi ul. Wspólna, Kuchejdy, dworzec kolejowy, Rajczę Dolną, Nickulina do Schroniska i od nr.400 do leśniczówki odśnieżał  Pan Piotr Bogdał.

Drogę gminną do Pichutów od skrzyżowania z drogą powiatową oraz przysiółki Pichuci, Biały Potok odśnieżał  Pan Marcin Zając.

Drogi w przysiółku Dziaski i Graberki odśnieżał  Pan Zdzisław Sury.

Odcinek drogi w Liskach i drogę graniczną pomiędzy Gminą Rajcza i Gminą Milówka odśnieżała firma z Gminy Milówka.

Informacja Sołtysa z realizacji zadań  w Sołectwie Rajcza  w 2012 r.

Do dyspozycji Rady Sołeckiej na 2012r była kwota – 55.400 zł + 3000= 58.400

Wykonaliśmy następujące prace:

1.Odśnieżanie koszt – 36.000 zł

Tu pragnę  podziękować Mieszkańcom za wyrozumiałość , przeprosić za utrudnienia jakie miały miejsce podczas prowadzenia akcji odśnieżania .

2.Remont cząstkowy dróg – 89 ton 600 kg masy zabudowano koszt – 50.695 zł

Najgorszy odcinek drogi na terenie Rajczy to odcinek dworzec PKP -  przejazd kolejowy Wiercigrochy, odcinek ten jest własnością PKP i na dzień dzisiejszy kolej nie chce go przekazać gminie i tu zaczyna się problem bo gmina nie może inwestować na nie swoim terenie dlatego na dzień dzisiejszy wykonujemy tylko remont cząstkowy.

Po wykonaniu tych prac Rada Sołecka przekroczył swój budżet  o 32 tys. 295 zł.

3. Remont drogi Na Graberki zniszczonej przy opadach 3 maja – 5000 zł                                               ( wykonawca Szczotka Jerzy)

4. Wymiana przepustu na drodze Na Kuchejdach – 3100 zł  ( wykonawca Pan Mika)

 

5. Udrożniono  rowy na terenie Rajczy (pracownicy interwencyjni)

6. Ustawiono dwie nowe tablice informacyjne skrzyżowanie do dworca PKP, Stacja i wymieniono tablice w Rajczy Dolnej

 

7. Nie zrealizowano planowanych zadań takich jak remont drogi do Państwa Szczotka i Gawłów (Za torami) oraz nie zamontowano progów na drodze Za Piekarnią 

( za to przepraszam ale brak środków w budżecie sołectwa uniemożliwił wykonanie tych prac)

 

FUNDUSZ SOŁECKI – 2012.

 

Fundusz Sołecki to dodatkowe pieniądze                                                                          

w 2012 r Fundusz ten wynosił     24, 529zł 33 gr.                                                                                                                                

 

Zebranie Wiejskie w 2011 roku  podjęło uchwałę aby z tych pieniędzy wykonać następny odcinek drogi na Graberki , ułożono 120 płyt robiła to firma Pana Jerzego Szczotki za kwotę 24,500 zł.

Sami mieszkańcy też angażują się w działania idące w kierunku budowy drogi . Pan Mynarski wykonał  utwardzenie drogi od odcinka nad zabudowaniami Pan Surego  do zabudowań Pani Grygny Urszuli. Ponadto został wykonany odcinek drogi przez Pana Mynarskiego po wspólnocie. Płyty zakupił i zamontował na w/w drodze na własny koszt Pan Mynarski

Projekt planu finansowego wraz z rzeczowym planem zadań na rok 2013 .                                 W Sołectwie Rajcza do dyspozycji jest                                                                                                   kwota 58400 zł +3000 zł kultura = 61400 zł.

Na posiedzeniu Rady Sołeckiej Rajczy w dniu 23.08.2012, obecni członkowie ustalili następujące prace do wykonania na terenie Sołectwa Rajcza w ramach środków Rady Sołeckiej w 2013 roku:                                                                                                     1.   Zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                2.Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Rajczy po zimie.                                                4. Remont odcinka drogi do Państwa Szczotków, Gawłów poprzez wykonanie nawierzchni     w technologii  asfaltowej.                                                                      5.Zlecenie wykonania dokumentacji na remont drogi Na Graberki.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 1 stycznia do kwietnia 2013 r- kosztowało nas -  40,650 zł.

Fundusz Sołecki na 2013 rok wynosi 26,662,00 zł.

W ramach tych środków zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego będzie wykonany odcinek drogi Na Graberkach w technologii smołówka.

  

Ponadto sołectwo bierze udział w :

1.Konkurs Palm Wielkanocnych

2.Sołecki Dzień Dziecka

3. II Mistrzostwa Górali Żywieckich w Koszeniu Łąki Kosą.

4. Piknik Królewski

5.Piknik Pszczelarski

7.Dożynki Gminne

 Jako Sołectwo organizowaliśmy i braliśmy udział w wydarzeniach , spotkaniach ,konferencjach które miały główny cel promocja Rajczy

 luty – II spotkanie grupy ds. Turystyki  w ramach Porozumienia Karpackiego- sołtysówka

 marzec – szkolenie – Turystyka Konna zorganizowane przez ODR Żywiec - sołtysówka

 marzec – warsztaty bibuł karskie    prowadziła Urszula Kopeć     - sołtysówka 

warsztaty robienia Palm Wielkanocnych - sołtysówka                                                                                                       

 kwiecień – warsztaty bibuł karskie prowadziła Urszula Kopeć - sołtysówka

kwiecień – szkolenie – Fundusz Sołecki organizowane wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów

 kwiecień – Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych   Agrotravel  Kielce

 spotkanie z Panem Stanisławem Noworytą autorem książki Beskidnicy - sołtysówka

 kwiecień – Panel Dyskusyjny – Rajcza Moja Przyszłość

 maj – udział w Spotkaniu twórców ludowych  w Ochotnicy Górnej Na Studzionkach

 maj – zorganizowano spotkanie z Panią Poseł Małgorzatą Pępek - sołtysówka

 maj -Mieszanie owiec Koszarzyska  w Republice Czeskiej- wyjazd

czerwiec – spotkanie w sprawie III Forum Karpackiego- Sołtysówka

 czerwiec- Golgota Wschodu spotkanie z Włodkiem Lachem - sołtysówka

 lipiec – Posiedzenie Rady Porozumienia Karpackiego w Sołtysówce

7 lipiec – I Mistrzostwa Górali Żywieckich w Koszeniu Kosą Łąki – (pomoc GOK Rajcza)

14 lipiec – Mistrzostwa Kraju  Górali Karpackich w koszeniu Brenna Leśnica- tu zawodnik z Rajczy zajął  I miejsce. Pan Bednarz.

 lipiec- spotkanie – Co dalej z terenami górskimi- kierunki rozwoju gmin górskich na przykładzie Gminy Rajcza

27-29  lipiec III Forum Karpackie – (pomoc GOK Rajcza)

29 lipiec – Jarmark Karpacki

27-28 – Warsztaty Bibułkarskie  Zakliczym

1 wrzesień – udział w Jubileuszu 150 lecia Kółek Rolniczych w Kobiernicach

1-2 wrzesień – dożynki Jasnogórskie  Częstochowa

15-16 wrzesień – Dożynki Prezydenckie Spała

 październik – udział w szkoleniu – Przedsiębiorcza Śląska Wieś

 październik – szkolenie Rozwój Terenów Górskich w Rajczy

 listopad – udział w uroczystości 10 – lecia Stowarzyszenia Best-Proeko

 listopad – Golgota Wschodu – II spotkanie  z Włodkiem Lachem

 listopad- spotkanie w sprawie Redyku Karpackiego w sołtysówce

listopad -.braliśmy udział w spotkaniu u naszych przyjaciół w  Horni Lomna  Republika Czeska

listopad – warsztaty bibulkarskie dla grupy z Ukrainy

Wszystkie te spotkania i wyjazdy nie były finansowane  z budżetu gminy Rajcza.

Wszędzie tam gdzie byliśmy staraliśmy się  promować Rajczę – serdecznie dziękuje Panu Dyrektorowi Janowi Ślęzakowi za udostępnienie materiałów promocyjnych które były rozdawane na naszych stoiskach.                                          Pragnę na zakończenie  bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współprace Członkom Rady Sołeckiej, Radnym Rady Gminy z naszego Sołectwa szczególnie serdecznie dziękuje mieszkańcom Rajczy za pomoc, zaangażowanie za uwagi i słowa krytyki które też są potrzebne , krytyka która coś wnosi jest krytyką bardzo a to bardzo potrzebną.                                                                                  Jeszcze raz przepraszam za jakiekolwiek uchybienia czy utrudnienia.

 

 

Z okazji Dnia Działacza Kultury 
pragnę podziękować wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego w naszym sołectwie, za wszystkie starania, które wkładacie w swą działalność. Za codzienne, często niezwykle trudne chwile. 
Życzę Państwu wytrwałości i siły, wiele satysfakcji płynącej z Waszej pracy, niech każdy dzień będzie dla Was dniem przyjemnym i wartościowym, byście osiągnęli to, do czego dążycie.
Sołtys Rajczy
.

 

 

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom składam serdeczne życzenia, dużo radości, uśmiechu, wielu wspaniałych przyjaciół i beztroskiej zabawy. Niech każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

Zbyszek Kopeć
Sołtys Rajczy.

  

Wszystkim Mamom w dniu Ich święta Składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy i wypełniony radościom. 
Zbyszek Kopeć.

 

Szanowni Samorządowcy i Pracownicy Samorządowi. 

Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu, pragnę złożyć wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Rajcza i naszych sołectw.
Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracę na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniacie się do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.
Życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech praca wykonywana dla dobra społeczeństwa przynosi Wam 
satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej misji

 

Sołtys Rajczy.

 

..................................................................................................

Coś dla naszych wspaniałych Pań. Spotkania w Sołtysówce.

Tym razem sołtysówka gościła Panie konsultantki z Klubu Oriflame. Nasze Panie z Rajczy mogły dziś bezpłatnie skorzystać z zabiegu pielęgnacyjnego dłoni (peeling, masaż , maseczka) oraz bezpłatnego makijażu z elementami analizy kolorystycznej.Od godziny 14.00 do 18.00 wiele pań skorzystało z tej możliwości. Już dziś mamy następne chętne, postaramy się ponownie zrobić coś dla naszych wspaniałych Pań. Paniom Konsultantką serdecznie dziękuje w imieniu uczestniczek pokazu. Organizatorami byli Pani Urszula Kopeć z Kołem Gospodyń Wiejskich z Rajczy oraz sołtys Rajczy.

..........................................................................................................

Debata publiczna – szkody łowieckie.

Na zaproszenie sołtysa Rajczy 7 maja odbyła się debata na temat szkód łowieckich. Problem ten nasilił się w ostatnim czasie a dziki szczególnie dają się we znaki . Mieszkańcy naszej gminy a szczególnie Rajczy szukają rozwiązań idących w kierunku zmniejszenia szkód wyrządzanych  przez zwierzynę łowną dziki i jelenie. Mieszkańcy rozumieją że zwierzyna zawsze tu była i powinna mieć tu swoje miejsce ale też pragną aby oni jako mieszkańcy traktowani byli poważnie. Ostatni rolnicy zastanawiają się czy warto jeszcze gospodarzyć. Mieszkańcy którzy wybierają swych przedstawicieli do różnych szczebli samorządu  szukają u nich pomocy w rozwiązywaniu zaistniałego problemu. Szkody wyrządzane są na polach uprawnych, w ogródkach przydomowych oraz na terenach pod zalesienie. Jeden z obecnych poinformował że dziki zaczęły się brać za drogi dojazdowe. Wielkim problemem dla mieszkańców wyżej położonych przysiółków jest to że dziki wychodzą na drogi publiczne i stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W debacie udział wzięli: Marian Ormaniec przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej, Piotr Kufel Przewodniczący Rady Powiatowej w Żywcu, Pani Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu Wiktoria Kasztelnik, Pani Biegun Ewelina reprezentowała Żywiecki Park Krajobrazowy, RZRKiOR w Bielsku – Białej reprezentowała Pani Prezes Danuta Kożusznik, byli przedstawiciele Koła Łowieckiego: Głuszec, Wierchy, Dzik. Samorząd gminy Rajcza reprezentował Wójt Kazimierz Fujak, była też obecna Pani Sekretarz UG Rajcza Agnieszka Szczotka, Anna Bednarek reprezentowała stowarzyszenie Best- Proeko. Licznie też przybili mieszkańcy naszej gminy.

W trakcie debaty padało wiele cierpkich słów dotyczących szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Padało też wiele propozycji które szły w kierunku rozwiązywania zaistniałych problemów. Składano wiele wniosków. Oto kilka najważniejszych:

1.Zwiększenie planów odstrzału  na terenów gdzie występuje plaga dzików.

2.Większa dostępność do materiałów które informują o tym jak postępować przy wystąpieniu szkody oraz do wniosków na których zgłaszana jest szkoda.  

3.Budowa pól zaporowych i nie dokarmianie zwierzyny na polach rolników. 

4. Brak delegata w Powiatowej Izbie Rolniczej z terenu gminy Rajcza.  

5.Zmiana procedur wspomagania finansowego Kół Łowieckich i wypadł za szkody.                                                                           6.Podjęcia działań idących w kierunku zamontowania ogrodzeń na granicach rolno-leśnych.

Nie obyło się też bez pochwał kierowanych do członków Koła Łowieckiego Dzik, do ich gospodarki łowieckiej. Mieszkańcy wyrazili swoje zadowolenie i wskazywali iż tak powinny funkcjonować  Koła Łowieckie.  Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do tego że ta debata mogła się odbyć. Wnioski z Debaty zostaną przesłane od instytucji i samorządów wszystkich szczebli.

Sołtys Rajczy                                                                                                                                                   Zbigniew Kopeć.

....................................................................................................

 

Rajcza na targach Agrotravel 2013.
 
V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL 2013 
które odbyły się w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 
na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1
Regionem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2013 było Województwo Lubelskie.
Krajem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2013 był Region Centralnej Finlandii. Kielce przyjęły nas zimowo ale atmosfera na targach wiosenna-letnia.Bardzo wielu wystawców, miedzy nimi nasze woj. Śląskie a co najważniejsze mogliśmy za promować naszą Rajczę. Dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy mieliśmy materiały promocyjne naszej gminy i Rajczy. Serdecznie dziękuje Panu Dyrektorowi Janowi Ślęzakowi i pracownikom GOK za pomoc. Nasza oferta cieszyła się wielkim zainteresowaniem i jak zwykle stoisko gdzie były były warsztaty bibułkarskie było ciągle oblegane przez zwiedzających.Pani Urszula ciągle miała pełne ręce roboty, Pani Teresa która pokazywała jak powstaje koronka koniakowska też była oblegana przez zwiedzających. Trzy dni ciężkiej pracy powinno zaowocować większym zainteresowaniem naszą Rajczą.Wyjazd i pobyt na Targach nie był finansowany przez gminę Rajcza tak że budżet nie został nadszarpnięty. Nasza gmina jeśli chce być rozpoznawalna powinna brać udział w takich wydarzeniach.Nasza grupa nie pacząc na to czy gmina pomorze nam finansowo czy nie będziemy dalej brać udział w takich wydarzeniach aby promować naszą Rajczę.W tym roku nasz kalendarz wyjazdów jest bardzo obszerny, aby tylko było na tyle materiałów promocyjnych.Serdecznie dziękujemy wszystkim tym co umożliwili nam wyjazd i pobyt na Targach. (Galeria zdjęć z Targów na FOCEBOOKU)
Sołtys Rajczy.
....................................................................................................
 
Z podwórka sołtysa !!!!!!!!!!
Szanowni Państwo co jakiś czas pojawiają się w obiegu wiadomości na temat pracy i dochodów sołtysów. Dlatego postanowiłem poinformować Was jak wygląda to ;eldorado; sołtysowania. Sołtysa wybierają mieszkańcy, sołtys nie jest pracownikiem Urzędu Gminy, sołtys niema pensji, ale sołtys nie pracuje za darmo jako sołtysi w naszej gminie otrzymujemy 300 zł prowizji miesięcznie. Nie mamy służbowych telefonów , każdy z nas ma swój prywatny telefon z którego załatwia sprawy służbowe. Nie mamy delegacji ( korzystamy ze swoich samochodów, tankujemy za swoje pieniążki). Ale sołtysi mają tez inne dochody – prowizje od zebranych podatków. Każdy z Państwa płacąc zobowiązanie podatkowe u sołtysa daje od siebie dodatkowe dochody sołtysowi ( w Rajczy sołtys ma 7% od tego co wpłacicie Państwo u mnie). W ostatnim czasie docierały do mnie informacje jakie to dochody mają sołtysi za koordynowanie odśnieżaniem w zimie na swoich terenach, informuje nie mamy żadnych dodatków za to że pilnujemy odśnieżania (raz lepiej raz gorzej) . Staramy się tylko aby ułatwiać Państwu funkcjonowanie w tej naszej rzeczywistości. Osobiście uważam że mogło by być lepiej ale jest jedno ale- pieniądze. Rada Sołecka i Sołtys Rajczy mają do dyspozycji 55.400 zł na cały rok. W tej kwocie musi się znaleźć kwota na zimowe utrzymanie dróg gminny i chodników (odśnieżanie) , na wiosnę cząstkowe remonty dróg gminnych (łatanie dziur na drogach). Rada Sołecka co rok przygotowuje plan pracy w ramach tych środków, są planowane prace np. zamontowanie progów zwalniających na drodze Za Piekarnią, Hulboje, remont dróg przez położenie nowej nawierzchni (np. Za Torami) i wiele innych prac o które proszą mieszkańcy. Ponadto w ciągu roku wypadają inne nieprzewidziane prace np. naprawa przepustu .To tylko kilka przykładów planowanych prac ale nie wykonanych z powodu braku środków w budżecie sołectwa. To nie zła wola Rady Sołeckiej lub sołtysa to brak środków uniemożliwia wykonanie dodatkowych prac. Na koniec stycznia sołectwo Rajcza poniosło koszty na odśnieżanie w wysokości 22 600 zł ( w tym jest odśnieżanie dróg, chodników, dowóz szlaki na drogę do Pichutów.). Do dyspozycji Sołectwa Rajcza są dodatkowo środki w Ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 26.034 zł (środkami tymi dysponuje Zebranie Wiejskie ). W tym roku w ramach tej kwoty będzie wykonany odcinek drogi Na Graberkach. Szanowni Państwo zależy mi na tym aby Mieszkańcy mieli rzetelną informacje dotyczącą działalności Rady Sołeckiej i sołtysa. Mamy świadomość że oczekiwań jest wiele ale musimy funkcjonować w realiach jakie nas otaczają. Gro prac na terenie sołectwa wykonywanych jest dzięki przychylności Pana Wójta i nie obciąża to funduszy Rady Sołeckiej a służy mieszkańcom.
Okres zimy to bardzo trudny czas dla mieszkańców , utrudnione dojazdy do pracy, utrudnione poruszanie się po drogach i chodnikach. Mam świadomość tych problemów ale dzięki Państwa wyrozumiałości wspólnie te problemy rozwiązujemy . Za wszelkie utrudnienia wynikłe z mojego niedopatrzenia przepraszam, proszę o wyrozumiałość . Szanowni Państwo nie da się w tym samym czasie odśnieżyć dróg w Rynku , w Nickulinie czy Rajczy Dolnej. Sprzęt jest tak rozdysponowany że najpierw wykonuje prace w Nickulinie później Rynek i pozostałe przysiółki aż do Rajczy Dolnej. Duża większość Mieszkańców Rajczy rozumie te problemy i rozsądnie do nich podchodzi, gro mieszkańców ma uzasadnione uwagi ( dla mnie są one bardzo cenne bo w przyszłości można tych problemów uniknąć) ale jest bardzo nieliczna grupa która w bardzo wulgarny i niegrzeczny sposób odnosi się do naszej pracy ( zwłaszcza w rozmowach telefonicznych przy zastrzeżonym numerze telefonu – a wystarczy spokojnie przedstawić swój problem a my na pewno postaramy się go rozwiązać). 
Podsumowując ja osobiście bardzo lubię to co robię (sołtysowanie) i będę się starał dla tych zadowolonych, dla tych niezadowolonych ale mających racje i dla tych niezadowolonych( bo najwygodniej narzekać dla samego narzekania) wykonywać ten zaszczytny obowiązek jak najlepiej i służyć Mieszkańcom. Bo kiedy zostaje się sołtysem czy radnym Rady Gminy to trzeba służyć wyborcom i mieszkańcom, taka jest rola i powinność osoby publicznej i o tym powinniśmy pamiętać. Jako kandydaci na sołtysów mieliśmy świadomość problemów jakie nas czekają ale też każdy z nas wiedział że praca jako sołtys jest bardzo odpowiedzialna i jest zaszczytem dla każdego z nas. Każdy sołtys ma do pomocy Rade Sołecką , członkowie Rady Soleckiej nie tylko pomagają w pracy Sołtysowie ale wspólnie, kolegialnie podejmują decyzje na co wydać pieniądze sołeckie i jakie prace wykonać . Sołtys musi wykonać ustalenia rady sołeckiej. Członkowie Rady Sołeckiej pracują bez żadnego uposażenia (nie pobierają żadnych pieniędzy ). I tu chce obalić następny mit ci ludzie pracują społecznie a nie za kasę. Ale oni też większości robią to bo leży im na sercu dobro swojego sołectwa. Gwarantuje Państwu że każde wydanie choć jednej złotówki jest przemyślane. 
Pisząc ten artykuł chciałbym zmienić pewne utarte stereotypy myślenia w temacie Rada sołecka, sołtys , budżet sołectwa. Będę się starał co jakiś czas informować Państwa o działaniach Rady Sołeckiej i sołtysa Rajczy.
Proszę nie odbierać tego artykułu jako użalanie się nad swym ciężkim losem jako sołtysa, bo zawsze powtarzam, jeśli decydujesz się startować w wyborach i zostaniesz wybrany to nie tylko oczekuj pochwał ale być przygotowany na krytykę . Jeśli są jakieś niejasności, wątpliwości czy pytania to zapraszam do sołtysówki , postaram się odpowiedzieć na każde pytanie , rozwiązać wspólnie z Państwem problem który Was nurtuje. Można się też umówić na spotkanie ze mną telefonicznie (odbieram każdy telefon , nawet bardzo późno w nocy). Telefon 503019629 jest do Państwa dyspozycji.
Wkrótce nastąpi dalszy ciąg.
Zbyszek Kopeć
Sołtys Rajczy.

 

 

  

 
Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne” 
 
  Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/konrad/morpheus/rajcza/templates/themza_j17_01/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/html/konrad/morpheus/rajcza/templates/themza_j17_01/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/konrad/morpheus/rajcza/templates/themza_j17_01/html/pagination.php on line 151 Powered by www.Rajcza.info.